جلسه پنجم – پنبه ارگانیک

در دوره رایگان آموزش پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی از جمله پنبه ارگانیک و انواع استاندارد مربوط به آن صحبت شود. این دوره آموزشی به صورت لایو اینستاگرامی برگزار می شود.

پنبه ارگانیک

در جلسه پنجم لایوهای آموزشی پارچه شناسی در رابطه با استاندارد های مهم و کاربردی در صنعت پوشاک صحبت شد. در این جلسه سعی شد به پوشاک ارگانیک نیز پرداخته شود.

جلسه ششم

جلسه ششم آموزش پارچه شناسی را می توانید از طریق لینک زیر پیگیری نمایید.

(مشاهده جلسه ششم)