چاپ در صنعت نساجی و پوشاک

چاپ را می توان به تعبیر ساده رنگرزی موضعی و یا در واقع از بین بردن موضعی رنگ نام برد، چاپ دارای قدمت زیادی بوده و برخی منشا آن را درخاور دور همانند کشور چین می دانند.

در کل در حدود 25% و یا در واقع 4/1 کل پارچه های تولیدی معمولاً چاپ شده هستند. در حدود 56%  از کل منسوجات چاپ شده جهت پوشاک 33% جهت پار چه‌های چاپ شده در اسباب و اثاثیه منزل و روکش اتومبیل مصرف می شوند.

چاپ در صنعت پوشاک

قسمت عمده پارچه های چاپ شده در صنعت پوشاک جهت تولید البسه زنانه و بچه گانه مصرف می شود. سهم پارچه های چاپ شده جهت تولید  البسه مردانه در اول ناچیز و اندک بوده ولی این سهم روز به روز افزایش یافته است. مورد دیگری که تولید کالاهای چاپ شده در آن سیر صعودی دارد در قسمت پارچه های رومبلی، پرده، ملحفه‌، روبالشی ، روتختی و برخی از حوله‌ها می‌باشد.

عملیات چاپ

منسوج چاپ شده  منسوجی است با طراحی خاص که این  طرح ناشی از کاربرد ماده رنگزا و یا  برخی مواد خاص دیگر بر روی ناحیه مشخص(طرح)  از پارچه و یا سطح نخ است. رنگزا و یا دیگر مواد به شکل خمیری  شکل  روی کالا  نشانده شده و بعد جهت تثبیت و یا عملیات بعدی با بخار یا حرارت خشک حرارت دیده و یا با مواد شیمیایی مورد عمل قرار می گیرند(تکمیل می شوند).

به تعبیری ساده می توان گفت چاپ یک تکنیک مکانیکی-شیمیایی توام با هنر است. جهت چاپ و یا در واقع انتقال خمیر چاپ با طرح خاص روی کالا در ابتدا از وسایل و ادوات خاصی استفاده می شد که در پست های بعدی به آن ها اشاره خواهد شد.

چاپ در صنعت نساجی و پوشاک