کنترل کیفیت پارچه در صنعت پوشاک

دوره آموزشی

کنترل کیفیت پارچه در صنعت پوشاک

این دوره آموزشی با هدف بهبود عملکرد تولید و فروش محصولات تولید شده در داخل کشور برنامه ریزی و ارائه گردیده است.

این دوره فنی-آموزشی در ادامه مباحث پارچه شناسی و با هدف افزایش دانش فنی در این زمینه پایه گذاری شد. از آنجا که در این دوره نیاز به درک مفهومی از پارچه و کیفیت آن می باشد لذا یکی از جلسات را بر اساس سرفصل مطالب به طور کامل در آزمایشگاه تخصصی فیزیک الیاف و پارچه در دانشکده نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری که زیر نظر سازمان استاندرد ملی ایران به عنوان همکار استاندارد معرفی شده است، برگزار خواهد شد.

توضیحات تکمیلی:

📌 بررسی دقیق پارچه، به عنوان ماده اولیه تولید پوشاک، پیش از تولید، کنترل کیفیت مواد اولیه نامیده می‌شود. برای کنترل موفق، نیاز به استفاده از تجزیه و تحلیل اصولی و فنی می‌باشد.

📌 با داشتن آگاهی لازم در مورد پارچه، پس از ارزیابی اولیه، نمونه های نامناسب حذف می گردد. همچنین با ایجاد تغییرات مناسب شرایط برای تولید محصول با کیفیت فراهم می‌آید.

📌 اهمیت عملکرد صحیح بخش کنترل کیفیت در تولید لباس به این دلیل است که بقای مجموعه تولید کننده  وابسته به درآمد حاصل از فروش تولیدات آن مجموعه بوده و توانایی فروش تولیدات نیز به کیفیت بالای آن ها وابسته است.

لازم به توضیح است که انجمن طراحان لباس و پارچه ایران با همکاری انجمن صنایع پوشاک ایران و مرکز تحقیقات نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری برگزار کننده این دوره آموزشی خواهد بود.