گفتگوی زنده در رابطه با نقش پارچه در سبک پوشش

امروز سوم فروردین ماه ۱۳۹۹ است. قرار است ساعت ۲۱ امشب با دوست گرانقدر جناب آقای عباس جهرمیان یک لایو مشترک اینستاگرامی داشته باشیم.

این گفتگو در رابطه با نقش انواع پارچه در سبک پوشش در نظر گرفته شده است. بنا بر آنچه هماهنگ گردیده صحبت های ما یک ساعت خواهد بود و در پیج اینستاگرام جناب جهرمیان انجام خواهد پذیرفت.

از تمامی دوستان و علاقمندان به این حوزه دعوت می شود تا در ساعت ۲۱ امشب به ما ملحق شوند و در این گفتگو حضور داشته باشند.

گفتگوی زنده با مسعود طالاری در رابطه با نقش پارچه در سبک پوشش