پارچه های مقاوم در برابر لکه

به طور کلی اگر یک لباس یا پارچه کمتر کثیف شود یا راحت تر تمیز شود یکی از نیاز های جدید هر یک از ما می باشد. تکمیل ضد چرک واژه عمومی برای افزایش کارایی محصولات مختلف نساجی در برابر کثیف شدن می باشد. این اتفاق پارچه را در برابر لکه ها مقاوم ساخته و پاک سازی و تمییز کردن آن را تسهیل می نماید.

ويژگي هاي فنی پارچه

این منسوجات با مواد دفع کننده چرک تکمیل می‌شوند و این ویژگی برای منسوجات بسیار می تواند مهم باشد. پوشش های با این تکمیل با نام هایی مثل پوشش مقاوم در برابر چرک و لکه، پارچه خود تمیز شونده یا منسوجات با مراقبت آسان در بازار عرضه می شوند.
به‌طور کلی پارچه های عمل شده با تکمیل های ضد چرک به ویژه برای لباس کار و پوشاک ورزشی بازار رو به رشدی دارند. این منسوجات همچنین در یونیفرم های صنعتی، رومیزی ها و مصارف صنعتی و خانگی مناسب می باشد.
روش‌ها و مکانیزم‌های مختلفی برای فرایند ضد چرک کردن یک پارچه وجود دارد. اگر به روند تولید این نوع پارچه ها علاقه مند هستید، تمامی فرآیند ها به صورت بخش به بخش در کتاب تکمیل شیمیایی منسوجات ترجمه مقداد کمالی مقدم و سمیه صفی به طور کامل تشریح شده است.(خرید آنلاین کتاب)
در این کتاب انواع تکمیل های موجود در این بخش به شکل زیر تشریح شده است:
1. تکمیل با پایه کربوکسی
2. تکمیل با پایه هیدروکسی
3. تکمیل با پایه اتوکسی
4. تکمیل بر پایه فلئور
5. تکمیل های غیر پلیمری

منبع ویدئو:https://www.dickson-constant.com