آرشیو دسته بندی: دوره های آموزشی

آخرین دوره های آموزشی در بخش منعکس خواهند شد.

دوره آنلاین پارچه شناسی

آموزش آنلاین پارچه شناسی

دوره آموزش پارچه شناسی به صورت آنلاین از تاریخ 10 مرداد ماه و با همکاری آکادمی مد و فشن مهرازی برگزار خواهد شد.

دوره آنلاین پارچه شناسی

دوره آنلاین پارچه شناسی - مسعود طالاری

دوره آموزشی تخصصی پارچه شناسی با همکاری آکادمی مد و فشن مهرازی و با مدرک رسمی در شهریور ماه 1401 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

دوره آنلاین پارچه شناسی

دوره-آموزشی-پارچه شناسی-مسعود-طالاری

دوره آموزشی تخصصی پارچه شناسی با همکاری آکادمی مد و فشن مهرازی و با مدرک رسمی در مرداد ماه 1401 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

دوره آنلاین پارچه شناسی

دوره آنلاین پارچه شناسی شناسی - مسعود طالاری

این دوره آموزشی تخصصی با همکاری آکادمی مد و فشن مهرازی و با مدرک رسمی در خرداد ماه 1401 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.