بایگانی دسته‌ی: دوره های آموزشی

آخرین دوره های آموزشی در بخش منعکس خواهند شد.

دوره آنلاین پارچه شناسی

دوره آنلاین پارچه شناسی - مسعود طالاری

دوره آموزشی تخصصی پارچه شناسی با همکاری آکادمی مد و فشن مهرازی و با مدرک رسمی در شهریور ماه 1401 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

دوره آنلاین پارچه شناسی

دوره-آموزشی-پارچه شناسی-مسعود-طالاری

دوره آموزشی تخصصی پارچه شناسی با همکاری آکادمی مد و فشن مهرازی و با مدرک رسمی در مرداد ماه 1401 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

دوره آنلاین پارچه شناسی

دوره آنلاین پارچه شناسی شناسی - مسعود طالاری

این دوره آموزشی تخصصی با همکاری آکادمی مد و فشن مهرازی و با مدرک رسمی در خرداد ماه 1401 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.