دوره های آموزش پارچه شناسی

دوره آنلاین

دوره آموزش پارچه شناسی به صورت آنلاین با همکاری آکادمی مد و فشن مهرازی برگزار می شود.

دوره آفلاین

دوره آموزش پارچه شناسی به صورت آفلاین(ویدئو ضبط شده) در مدرسه اینورس برگزار می شود.

دوره حضوری

دوره آموزش پارچه شناسی به صورت حضوری و در انجمن طراحان لباس و پارچه ایران برگزار می شود.