آرشیو برچسب های: استاندارد لباس

کنترل کیفیت پارچه در صنعت پوشاک

دوره آموزشی کنترل کیفیت پارچه در صنعت پوشاک - پارچه شناسی

این دوره آموزشی با هدف بهبود عملکرد تولید و فروش محصولات تولید شده در داخل کشور برنامه ریزی و ارائه گردیده است.

پارگی پارچه

پارگی پارچه

پارگی پارچه و لباس یکی از مسائلی است که همگی ما با آن آشنا هستیم. این پارگی ها ارتباط مستقیم با مقاومت کششی پارچه دارد. مقاومت کششی، یکی از خصوصیات فیزیکی مهم پارچه محسوب می شود که در مراحل کنترل کیفیت یک پارچه به خصوص در پارچه های مورد استفاده در صنعت پوشاک توجه خاصی […]