آرشیو برچسب های: تراکم نخ

تراکم نخ در پارچه

تراکم نخ - پارچه شناسی - مسعود طالاری

شاخص های مختلفی در پارچه های تاری پودی وجود دارند که مطالعه‌ی هر یک می تواند اطلاعات دقیق و فنی از پارچه به ما ارائه دهند. یکی از این شاخص های فنی تراکم نخ است. تراکم نخ(Thread count) منظور از تراکم نخ در پارچه، مجموع تعداد نخ های تار و پود در یک اینچ مربع […]