بایگانی برچسب: راحتی پوشاک

راحتی در پوشاک از نگاه استاندارد

راحتی در پوشاک

راحتی در پوشاک راحتی در پوشاک یکی از شاخص های مهم جهت انتخاب و استفاده مداوم از آن می باشد. بدون تردید لباسی که فاکتور های اولیه راحتی را نداشته باشد باعث از بین رفتن آرامش برای مصرف کننده آن خواهد شد. دربخش واژه‌شناسی استاندارد ASTM D 123 عبارات مهمی که توصیف کننده راحتی هستند […]