آرشیو برچسب های: رنگرزی

تکمیل فراورده‌های نساجی و رنگرزی

تکمیل فراورده‌های نساجی و رنگرزی

کتاب تکمیل فراورده‌های نساجی و رنگرزی

تالیف دکتر مرتضی سهی زاده ابیانه

انتشارات: نشر آرون