بایگانی برچسب: شناخت الیاف

ثبات رنگ لباس کودک

ثبات رنگ لباس کودک

سمیت ناشی از الیاف، رنگزاها یا تکمیل های به کار گرفته شده در انواع محصولات نساجی از جمله موارد مهمی هستند که در کنترل کیفیت پوشاک و بخش استاندارد سازی محصولات این بخش همواره مورد نظر قرار می گیرد. سمیت به طور کل هر گونه خطری است که سلامت انسان را تهدید می نماید. بر […]

تکنولوژی تولید پوشاک/ماشین‌های دوخت – ملزومات – لایی – تکمیل

تکنولوژی تولید پوشاک ماشین‌های دوخت – ملزومات – لایی – تکمیل جلد دوم

کتاب تکنولوژی تولید پوشاک/ماشین‌های دوخت – ملزومات – لایی – تکمیل/جلد دوم توسط بهنام نمیرانیان تالیف و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد آن را منتشر کرده است.

دوره تخصصی پارچه شناسی

دوره تخصصی پارچه شناسی - مسعود طالاری

‎دوره جدید پارچه شناسی از 28 شهریور 1399 در انجمن طراحان لباس و پارچه ایران شروع خواهد شد.

جلسه دوم – الیاف در پوشاک

الیاف در پوشاک - آموزش رایگان پارچه شناسی - مسعود طالاری

در جلسه دوم لایوهای آموزشی پارچه شناسی در ادامه مبحث کلیاتی در مورد الیاف نساجی و تعاریف مربوط به آن صحبت شد. در این جلسه در رابطه با نخ و ریسندگی نیز مباحثی مطرح گردید.

خصوصیات الیاف نساجی

کتاب خصوصیات الیاف نساجی

کتاب خصوصیات الیاف نساجی توسط محسن حاجی شریفی و جواد ساسان نژاد در سال 1363 تالیف و نشر آن را مرکز نشر دانشگاهی بر عهده داشته است.

دوره تخصصی پارچه شناسی

دوره-تخصصی-پارچه-شناسی - مهندس مسعود طالاری

‎دوره جدید پارچه شناسی از 28 آذر ماه در انجمن طراحان لباس و پارچه ایران شروع خواهد شد.

دوره تخصصی پارچه شناسی(شهریور 98)

دوره-تخصصی-پارچه-شناسی - مهندس مسعود طالاری

‎دوره جدید پارچه شناسی از 12 شهریور ماه در انجمن طراحان لباس و پارچه ایران شروع خواهد شد.

دوره تخصصی پارچه شناسی

دوره-تخصصی-پارچه-شناسی - مهندس مسعود طالاری

دوره جدید پارچه شناسی از 23 مهر ماه در انجمن طراحان لباس و پارچه ایران شروع خواهد شد.

دوره تخصصی پارچه شناسی (خرداد98)

دوره-تخصصی-پارچه شناسی - مهندس مسعود طالاری

‎دوره جدید پارچه شناسی از 21 خرداد ماه در انجمن طراحان لباس و پارچه ایران شروع خواهد شد.