بایگانی برچسب: شوینده

از بین بردن لکه قهوه

از بین بردن لکه قهوه از روی لباس

یکی از لکه هایی که به صورت روزانه با آن سر و کار داریم، لکه قهوه بر روی لباس هایمان است. روش از بین بردن لکه قهوه در این نوشته توضیح داده می شود.

پارگی پارچه

پارگی پارچه

پارگی پارچه و لباس یکی از مسائلی است که همگی ما با آن آشنا هستیم. این پارگی ها ارتباط مستقیم با مقاومت کششی پارچه دارد. مقاومت کششی، یکی از خصوصیات فیزیکی مهم پارچه محسوب می شود که در مراحل کنترل کیفیت یک پارچه به خصوص در پارچه های مورد استفاده در صنعت پوشاک توجه خاصی […]