بایگانی برچسب: طراحی لباس

نقش پارچه شناسی در طراحی لباس

معرفی پارچه شناسی به دانشجویان طراحی لباس

بخشی از رسالت آموزشی که من همواره در ذهن دارم معرفی مبحث پارچه شناسی به علاقه مندان به رشته طراحی لباس و پارچه در درجه اول و به تولید کنندگان پوشاک در درجه دوم بوده است. اینکه طراحان و علاقه مندان در درجه اول معرفی شدند، بنیان صحیحی است که می توانند از ابتدای مسیر […]

دوره تخصصی پارچه شناسی

دوره-تخصصی-پارچه-شناسی - مهندس مسعود طالاری

دوره جدید پارچه شناسی از 23 مهر ماه در انجمن طراحان لباس و پارچه ایران شروع خواهد شد.

دوره تخصصی پارچه شناسی (خرداد98)

دوره-تخصصی-پارچه شناسی - مهندس مسعود طالاری

‎دوره جدید پارچه شناسی از 21 خرداد ماه در انجمن طراحان لباس و پارچه ایران شروع خواهد شد.