بایگانی برچسب: فیوزینگ

فناوری لایه گذاری در پوشاک

فناوری لایه گذاری در پوشاک

کتاب فناوری لایه گذاری در پوشاک

تالیف دکترفاطمه موسی‌زادگان –دکتر نازنین اعزاز شهابی – دکتر مسعود لطیفی

انتشارات: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)