آرشیو برچسب های: لباس ابریشمی

شاخص مامی

شاخص مامی در پارچه ابریشم

برای مشخص کردن کیفیت و تراکم پارچه های ابریشمی از شاخص مامی(momme) یا به اختصار mm استفاده می شود. این شاخص صرفا متعلق به پارچه های ابریشمی است می توان آن را جایگزین شاخص تراکم نخ(thread count) در پارچه های مرسوم دانست. شاخص مامی در حقیقت وزن یک تکه پارچه به اندازه 45 اینچ در […]

خصوصیات الیاف نساجی(ابریشم)

کتاب خصوصیات الیاف نساجی(ابریشم)

کتاب خصوصیات الیاف نساجی(ابریشم) به قلم دکتر علی شمس ناتری عضو هیئت علمی نساجی دانشگاه گیلان تالیف گردیده است.