آرشیو برچسب های: لباس مقاوم

نظم یافتگی و استحکام لباس

نظم یافتگی در الیاف و استحکام لباس

یکی از مواردی که باعث افزایش استحکام و مقاومت یک لباس می‌شود، کیفیت پارچه آن است. تردیدی نیست که کیفیت پارچه خود متاثر از شاخص دیگری به نام نخ می باشد. این نخ خود از واحد کوچکتری به نام الیاف تشکیل شده است. بنابراین الیاف در ساختار نخ می تواند تاثیر مستقیم و بسزایی بر […]