بایگانی برچسب: معرفی کتاب

مکانیزم و تکنولوژی ماشینهای بافندگی

مکانیزم و تکنولوژی ماشینهای بافندگی

کتاب مکانیزم و تکنولوژی ماشینهای بافندگی، نوشته دکتر هوشمند بهزادان, مهندس شاهپور وزیر دفتری
انتشارات: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر

خصوصیات الیاف نساجی

کتاب خصوصیات الیاف نساجی

کتاب خصوصیات الیاف نساجی توسط محسن حاجی شریفی و جواد ساسان نژاد در سال 1363 تالیف و نشر آن را مرکز نشر دانشگاهی بر عهده داشته است.

خصوصیات الیاف نساجی(ابریشم)

کتاب خصوصیات الیاف نساجی(ابریشم)

کتاب خصوصیات الیاف نساجی(ابریشم) به قلم دکتر علی شمس ناتری عضو هیئت علمی نساجی دانشگاه گیلان تالیف گردیده است.