آرشیو برچسب های: نقص فنی

نقایص پوشاک در جریان تولید

هرگونه ناهنجاری در پوشاک که مانع از پذیرش آن توسط مصرف کننده شود، نقص پوشاک نام دارد. این نقایص عموما در پارچه یافت می شود؛ اما بیشتر این‌ها ناشی از خطوط تولید است و بخش کمی از آن توسط لوازم جانبی به وجود می آیند. نقایص پوشاک را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: نقایص […]