آرشیو برچسب های: پارچه تاری پودی

کنترل تراکم پارچه

تراکم تار و پود پارچه در پارچه شناسی

کنترل تراکم پارچه یکی از مهمترین شاخص های در نظر گرفته شده در رابطه با پارچه های تاری پودی است. تراکم به طور کلی می بایست در دو راستای تار و پود محاسبه و در اختیار مصرف کننده پارچه که در حقیقت تولید کننده لباس است قرار داده شود. به این ترتیب برای تعیین تراکم […]

پارچه Ripstop

کاربرد پارچه ripstop

یکی از پارچه هایی که این روزها نقش نسبتا پر رنگی در زندگی روزمره ما دارد Ripstop است. شاید طی روز به کرات با محصولاتی مواجه باشید که از این پارچه تهیه شده باشند و حتی نظر شما را به واسطه نوع بافت برجسته ای که دارند به خود جلب نمایند. پارچه Ripstop از نوع […]

كجی(انحراف) پود در پارچه

کجی یا انحراف پود در پارچه

كجی عبارت است از فاصله موازی در امتداد كناره، بین نقطه‏ مورد نظر و نقطه ای که نخ پود همان كناره را تلاقی كرده و از آن نقطه عمود بر كناره دیگر می‏ باشد. این اتفاق بدون توجه به خمیدگی اندازه ‏گیری می‏ شود . كجی ممكن است به نسبت به طول مستقیم و یا […]