آرشیو برچسب های: پود

جنس کمربند ایمنی چیست؟

کمربند ایمنی

منسوجات و پارچه های مختلف از انواع پوشش و لباس گرفته تا مواردی که به عنوان منسوجات تزئینی و دکوراسیون هستند در زندگی روزمره هر یک از ما می توانند کمک رسان حال باشد. در این میان یک تکه پارچه بافته شده وجود دارد که در واقع می‌تواند هر زمان که ما سوار خودروی خود […]

کنترل تراکم پارچه

تراکم تار و پود پارچه در پارچه شناسی

کنترل تراکم پارچه یکی از مهمترین شاخص های در نظر گرفته شده در رابطه با پارچه های تاری پودی است. تراکم به طور کلی می بایست در دو راستای تار و پود محاسبه و در اختیار مصرف کننده پارچه که در حقیقت تولید کننده لباس است قرار داده شود. به این ترتیب برای تعیین تراکم […]

كجی(انحراف) پود در پارچه

کجی یا انحراف پود در پارچه

كجی عبارت است از فاصله موازی در امتداد كناره، بین نقطه‏ مورد نظر و نقطه ای که نخ پود همان كناره را تلاقی كرده و از آن نقطه عمود بر كناره دیگر می‏ باشد. این اتفاق بدون توجه به خمیدگی اندازه ‏گیری می‏ شود . كجی ممكن است به نسبت به طول مستقیم و یا […]