آرشیو برچسب های: چاپ

چاپ در صنعت نساجی و پوشاک

چاپ در صنعت نساجی و پوشاک

چاپ را می توان به تعبیر ساده رنگرزی موضعی و یا در واقع از بین بردن موضعی رنگ نام برد، چاپ دارای قدمت زیادی بوده و برخی منشا آن را درخاور دور همانند کشور چین می دانند. در کل در حدود 25% و یا در واقع 4/1 کل پارچه های تولیدی معمولاً چاپ شده هستند. […]