بایگانی برچسب: چرم

روش شستشوی چرم

روش شستشوی چرم

لباس هاس مختلف به روش های متفاوت می بایست شستشو شوند. در این میان برخی از جنس لباس ها همچون انواع چرم نیاز به مراقبت بیشتری جهت شستشو می باشند. شستشوی چرم با توجه به آسیب های جدی که آب می تواند به ساختار چرم وارد نباید، از این رو شستشو چرم به روش معمول […]