بایگانی برچسب: کتاب الیاف نساجی

خواص الیاف، نخ و پارچه

کتاب خواص الیاف، نخ و پارچه

کتاب خواص الیاف، نخ و پارچه توسط دکتر علی اصغر علمدار یزدی در سال 1386 تالیف و نشر آن را دانشگاه یزد بر عهده داشته است.

خصوصیات الیاف نساجی

کتاب خصوصیات الیاف نساجی

کتاب خصوصیات الیاف نساجی توسط محسن حاجی شریفی و جواد ساسان نژاد در سال 1363 تالیف و نشر آن را مرکز نشر دانشگاهی بر عهده داشته است.

خصوصیات الیاف نساجی(ابریشم)

کتاب خصوصیات الیاف نساجی(ابریشم)

کتاب خصوصیات الیاف نساجی(ابریشم) به قلم دکتر علی شمس ناتری عضو هیئت علمی نساجی دانشگاه گیلان تالیف گردیده است.

پارگی پارچه

پارگی پارچه

پارگی پارچه و لباس یکی از مسائلی است که همگی ما با آن آشنا هستیم. این پارگی ها ارتباط مستقیم با مقاومت کششی پارچه دارد. مقاومت کششی، یکی از خصوصیات فیزیکی مهم پارچه محسوب می شود که در مراحل کنترل کیفیت یک پارچه به خصوص در پارچه های مورد استفاده در صنعت پوشاک توجه خاصی […]