بایگانی برچسب: کنکور ارشد طراحی لباس

تست کنکور ارشد طراحی لباس – پارچه شناسی

تست کنکور طراحی لباس - پارچه شناسی

این سوال مربوط به مبحث شناخت الیاف نساجی از آزمون ورودی کارشناسی ارشد طراحی لباس در سال 1398 می باشد.