آرشیو برچسب های: کیفیت لباس

دوام و طول عمر پارچه

دوام و طول عمر پارچه جین

دوام و طول عمر یک پارچه، بستگی زیادی به مقدار و نیز نوع استفاده نهایی از آن دارد. بدیهی است چنانچه پارچه‌ای، بدون در نظر گرفتن این عوامل انتخاب شود و مورد استفاده قرار گیرد، به زودی مرغوبیت خود را از دست داده و قابل استفاده نخواهد بود. مهمترین عوامل در رابطه با دوام یک […]