کتاب های منتشر شده من

چگونه خوش لباس باشیم(مخصوص آقایان)

پديدآور: مسعود طالاری

مشخصات نشر: واژه‌آرا‏‫

سال نشر: ۱۳۹۰

شابک:  ‏‫‬‮‭‬‭978-600-577406-1

لینک خرید کتاب در وبسایت گیسوم

چگونه زیبا لباس بپوشیم( مخصوص خانم‌ها)

پديدآور: مسعود طالاری

مشخصات نشر: واژه‌آرا‏‫

سال نشر: ۱۳۹۰

شابک:  ‏‫‬‮‫‬‬‭978-600-5774-05-4

لینک خرید کتاب در وبسایت گیسوم

آزمون‌های کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

پديدآور: مسعود طالاری

مشخصات نشر: دانشگاه آزاد اسلامی

سال نشر: ۱۳۸۸

شابک:  ‏‫‬‮‫‬‬‫‭978-964-223-810-1

اسرار لباس

پديدآور: مسعود طالاری

مشخصات نشر: مسعود طالاری

سال نشر: ۱۳۸۷

شابک:  ‏‫‬‮‫‬‬‫ ‏‫‬‭978-964-04-2317-2

دانشگاههای جهان و شرایط اخذ ویزای تحصیلی آنها

پديدآور: مسعود طالاری، مهدی صفرخانی

مشخصات نشر: همسفر‏‫

سال نشر: ۱۳۹۰

شابک:  ‏‫‬‮‫978-600-91071-7-9

لینک خرید کتاب در وبسایت گیسوم